เพลงประจำวิทยาลัย   |   วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ


UploadImage
เพลงประจำวิทยาลัย

เราภูมิใจมุ่งมั่นไปไม่รอรา
ไทยอโยธยาด้วยศัทธรายืนยง
แหล่งร่วมศึกษาวิชาเสริมส่ง
ปลูกฝั่งมั่นคงคุณธรรมนำสังคม
เราภูมิใจได้ร่ำเรียนวิชา
ไทยอโยธยาให้ได้มาสุขสม
แหล่งร่วมความรู้เชิตชูเพาะบ่ม
สุขสันรื่นรมณ์ร่มเย็นไม่เว้นวาย

สีม่วงโชติช่วงรุ่งเรืองสีเหลืองงามประเทืองเชิดฉาย
ราชพฤกษ์สัญลักษณ์แห่งหลักชัย
ร่มคูณร่มใหญ่ได้อาศัยร่วมกัน
เราภูมิใจช่วยนำไทยวัฒนา
ไทยอโยธยางามสงาสถาบัน
แหล่งรวมศึกษาวิชามุ่งมั่น
เป็นหลักประกันสร้างสรรค์เยาวชน

สีม่วงโชติช่วงรุ่งเรืองสีเหลืองงามประเทืองเชิดฉาย
ราชพฤกษ์สัญลักษณ์แห่งหลักชัย
ร่มคูณร่มใหญ่ได้อาศัยทั่วกัน
เราภูมิใจช่วยนำไทยวัฒนา
ไทยอโยธยางามสงาสถาบัน
แหล่งรวมศึกษาวิชามุ่งมั่น
เป็นหลักประกันสร้างสรรค์เยาวชน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ (TAB)
43 ถนนโรจนะ ตำบล ธนู อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel.035-335336 Fax. 035-335336 Email: tab@thai-tech.ac.th