พิธีมอบเกียรติบัตรมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

UploadImage
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ TAB ให้กับนักรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561