พิธีมอบเกียรติบัตรมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

UploadImage
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดพิธมอบเกียรติบัตรมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560