มอบเกียรติบัตรให้แกนักศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขัน ROV

UploadImage
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้จัดกิจกรรมแข่งขัน “ROV TAB Tournament 2017”