อบรมดับเพลิง

UploadImage
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมกับสถานีดับเพลิงอำเภออุทัย จักโครงการฝึกอบรม ดับเพลิง ให้แกนักเรียนนักศึกษา